Με τον Ακαδημαϊκό αποκλεισμό σε διεθνές επίπεδο ήρθε αντιμέτωπη η χώρα μας καθώς δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε Επιστημονικές Ηλεκτρονικές Πηγές, για την ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα.

Η ορκωμοσία των αποφοίτων του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 στις 10 - 11 και 11 - 12.