Η Βιβλιοθήκη του δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού ξεκίνησε την λειτουργία της το 1985 με ένα μικρό αριθμό βιβλίων στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου. Το 1987 μεταφέρεται στο ισόγειο του Δημαρχείου .Τον Ιούλιο του 2002 μεταφέρεται στο πολιτιστικό κτίριο του Δήμου και συστεγάζεται με το Κ.Α.Π.Η και τον Πολιτιστικό Οργανισμό.

Η μεταφορά της στο κτίριο αυτό σημαίνει το τέλος μιας εποχής 15 ετών και την αρχή μιας καινούριας. Ο καινούριος χώρος έδωσε την δυνατότητα και δημιουργήθηκε ξεχωριστό τμήμα παιδικού -εφηβικού βιβλίου .

Επίσης υπάρχει χώρος αναγνωστηρίου , όπου όποιος θέλει μπορεί να μελετήσει τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Δανεισμός
Για κάθε δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, η έκδοση της γίνεται δωρεάν και προϋποθέτει την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων από την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο. Ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει έγκαιρα και σε καλή κατάσταση το υλικό που δανείζεται. Μπορεί να δανειστεί έως δύο (2) βιβλία κάθε φορά για χρονικό διάστημα 15 ημερών. Είναι δυνατό να ανανεωθεί ο δανεισμός (και τηλεφωνικά), αρκεί η ανανέωση να γίνει έγκαιρα και το συγκεκριμένο υλικό να μην έχει ήδη ζητηθεί από άλλο μέλος της βιβλιοθήκης.

Ωράριο Βιβλιοθήκης:Δευτέρα - Παρασκευή 09.00 - 14.00

Επικοινωνία
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού
Γ. Καραβαγγέλη 12, Ελευθέριο – Κορδελιό
1ος όροφος
Τηλ. 2310 700 482