Την Ανοικτή Πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα της εγκαινίασε πρόσφατα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Βρετανίας (British Library).

Η νέα αυτή υπηρεσία της Βιβλιοθήκης εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου της να παρέχει πληροφόρηση σε ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους ειδικούς στην επιστήμη της πληροφορίας. Παράλληλα, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στην εκτεταμένη συλλογή βιβλιογραφικών εγγραφών της, η Βιβλιοθήκη στοχεύει να ενισχύσει τις νέες πιθανές χρήσεις αυτού του σημαντικού υλικού.

Περίπου 14 εκατομμύρια βιβλιογραφικές εγγραφές δημοσιευμάτων, που χρονολογούνται έως και μερικούς αιώνες πριν και αφορούν όλα τα πεδία της γνώσης, είναι πλέον προσβάσιμες από όλους. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη διαθέτει το υλικό αυτό σε xml και δομημένο ως τύπο αρχείου RDF/DC, ενώ χρησιμοποιεί άδειες creative commons που δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση για εμπορικούς σκοπούς.

Τα δεδομένα είναι χρήσιμα μεταξύ άλλων στην επιστημονική έρευνα, τη διδασκαλία και την αναζήτηση, στην καταλογογράφηση και πρόσκτηση δημοσιευμάτων, καθώς και στην επιβεβαίωση της βιβλιογραφικής πληροφορίας από τους ειδικούς. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη εξετάζει τις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου στο μέλλον τα μεταδεδομένα της να δομούνται ως διασυνδεδεμένα δεδομένα (linked data).

Η νέα υπηρεσία της Βρετανικής Βιβλιοθήκης λειτουργεί παράλληλα με την υπηρεσία μαζικής προμήθειας δεδομένων στο σύστημα MARC, η οποία χρησιμοποιείται εκτεταμένα από μεγάλους εμπορικούς πελάτες της Βιβλιοθήκης υπό πληρωμή. Τα ελεύθερα βιβλιογραφικά δεδομένα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμα στη διεύθυνση http://www.bl.uk/bibliographic/datafree.html

Πηγή: http://openaccess.gr